Vzpomínáme

Pejsci nejsou pro nás jen pečlivá práce, výstavy, soutěže a chov, jsou pro nás hlavně společníky se kterými prožíváme každodenně spousty zážitků a maličkých nevýznamných situací, které se postupem času stanou nejveselejšími zážitky spojující celou rodinu. Vedle krysaříků s námi pobývali i další společníci a hlídači, kteří tvořili naši rodinu rodinou, at' už to byli krysaříčci, brazilské fily či oříšči. Jsme milovníci pejsků každé rasy i nerasy, a tak jsme se rozhodli jim věnovat jednu část našich webových stránek.

 

Dogs are not just a meticulous breeding, events , dogshows and competitions, but they are primarily our companions with whom we live day by day and share loads of memories and worthless situations which became the precious moments for our family in the course of time. Not only do prague ratter live with us, but also other companions and guard dogs who make our family a real family. We are dog lovers no matter if they are prague ratters, filas brazileiro or mutts of dogs and that's why we had decided to create a whole page serving them as a memory.